Πληροφορίες για inkjet μελανοδοχεία

  • Σε Όλα τα μελανοδοχεία που φέρουν την κεφαλή εκτύπωσης στο δοχείο και όχι σαν ανεξάρτητο εξάρτημα στον εκτυπωτή μπορεί να καταστραφεί μέρος των επαφών ή και ολόκληρο το κύκλωμα αυτής. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μη ορθή εκτύπωση (αφήνει κενά σε ένα ή περισσότερα χρώματα) ή η αδυναμία εκτύπωσης και η ανάγνωση του δοχείου από τον εκτυπωτή ως κατεστραμμένο ή μη συμβατό. Τα πιο επιρρεπή δοχεία στο να καταστραφούν είναι οι κωδικοί HP 350black – 351 color, HP 901black 901 color, και τα δοχεία με παλιά ημερ/νία κατασκευής.

                ΠΡΟΣΟΧΗ :Στην παραπάνω περίπτωση δεν καταστρέφεται ο εκτυπωτής, μόνο τα δοχεία

  • Όλα τα δοχεία που φέρουν μελάνη μπορεί να  στεγνώσουν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη  χρήσης. Αυτό επίσης εξαρτάται από την κατάσταση τόσο του εκτυπωτή όσο και των δοχείων , από τη θερμοκρασία του δωματίου που βρίσκεται  ο εκτυπωτής καθώς και από τη χρήση αυτού. Συνιστούμε την χρήση του εκτυπωτή τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα (εκτύπωση όλων των χρωμάτων).
  • Εφόσον επιθυμούμε  την αναγόμωση των μελανοδοχείων μας πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δε πρέπει να μένουν αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι αναλόγως πάντα των συνθηκών μπορεί να καταστεί αδύνατη η ανακατασκευή τους.
  • Ακόμη και τα ανακατασκευασμένα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται σε σωστές συνθήκες και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό εξαρτάται και από τον τύπο του δοχείου.