ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

10.00 €